Q.
1

I. LAC curve for a normal production function

II. LAC curve for a linear production function

III. Planning curve                                                

IV. Envelope curve

 • A
  I II III
 • B
  II III IV
 • C
  I III IV
 • D
  I II IV