Q.
1

List – I

List – II

a. Classical conditioning i. Response-Stimulus learning
b. Operant conditioning ii. Stimulus-Response learning
c. Cognitive theory iii. Stimulus-Stimulus learning
d. Social learning iv. Modelling process
 • A

  a b c d

  ii iii iv i

 • B

  ii i iii iv

 • C

  i ii iii iv

 • D

  iv iii ii i