Q.
1
Column  I Column II
(a) Interbank call market (i) Money market
(b) Commercial Bills (ii) Promissory note
(c) Commercial paper market (iii) Short term maturity
(d) Treasury bills (iv) Government papers
 • A
  (a) (b) (c) (d)
  (i) (ii) (iv) (iii)
 • B
  (iii) (i) (ii) (iv)
 • C
  (i) (iii) (iv) (ii)
 • D
  (iv) (iii) (ii) (i)