Q.
1

List – I

List – II

i. Cost function a. Kinked demand

 

ii. Supply function b. Isoquants

 

iii. Production function c. Engineering method

 

iv. Oligopoly d. Factor prices

 

 • A

  i         ii       iii       iv

   c       d        a        b

   

 • B

  b       a        c        d

 • C

  a       b       d        c

 • D

    d        c       b        a